Deadlock to projekt oparty na teorii pamięci ciała. Jest to potoczna nazwa różnych typów pamięci nieświadomej, które pozwalają na wykonywanie czynności w sposób automatyczny. Amerykański filozof Richard Shusterman wyróżnia sześć typów takiej pamięci, a wśród nich pamięć interpersonalną, dzięki której wypracowujemy schematy cielesnego działania w relacjach z innymi ludźmi. Więzi emocjonalne, ukryte lęki, wspomnienia – wszystko to wpływa na naszą cielesność, którą Shusterman określa jako „soma” – jedność umysłu i przynależnego mu ciała. Projekt to zbiór codziennych gestów i czynności, które określają więzi interpersonalne i relacje społeczne, jakie nawiązujemy każdego dnia. Drobne szczegóły. Utarte schematy. Rutyna. Blokady, które mimowolnie stosujemy w kontaktach z innymi ludźmi i które utrudniają komunikację. Impas.