Foam Magazine

20 Sierpnia 2017

#48 Foam Magazine jest już w sprzedaży. Zawiera potrfolia 20 młodych artystów wybranych w konkursie
Foam Talent, a wśród nich mój projekt 'Ślady’.
https://shop.foam.org/en/foam-magazine-48-talent.html