Ślady to – zgodnie z definicją – „znaki świadczące o tym, że coś istniało lub działo się”. Dowód obecności. Potwierdzenie udziału. Takimi śladami są fotografie, które dokumentują istnienie ludzi, sytuacji, chwil. To swego rodzaju engramy, które powstają pod wpływem określonych bodźców i przeżyć. Projekt jest oparty na fotografiach archiwalnych zakupionych w banku zdjęć. Scenki rodzinne, pamiątki z wakacji, życie codzienne. Zawieszone gdzieś między prawdą a fikcją. Trudno określić, czy są spontaniczne czy od początku do końca wykreowane. Nie wiemy, jakie są prawdziwe powiązania między postaciami na zdjęciach, możemy się tylko domyślać, ile prawdy jest w ich gestach i spojrzeniach. Kim są lub byli ludzie na fotografiach: czy to aktorzy wcielający się w członków szczęśliwych rodzin, czy autentyczne osoby, których fotografie wystawiono na sprzedaż w banku zdjęć.? Niektórzy obecni, inni znikający z obrazów, ale zawsze zostawiający ślad. Fotografia-świadectwo przestaje świadczyć o trwaniu danego momentu, tutaj jest raczej pytaniem o to, do jakiego stopnia trwałe mogą być takie ślady i czy coś z nich wynika. Możemy się zastanawiać, czym jest rejestracja czyjejś obecności i w jakim stopniu można tę obecność zatrzymać – zarówno w fotografii, jak i w pamięci. Obrazy, rozmaicie modyfikowane, obrastają w nowe treści; wspomnienia o ludziach i sytuacjach ulegają przekształceniom i stopniowo się zacierają.